Tisztelt Lakosság!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya az alábbi tájékoztatást közli 2024. évben a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába programról:

További tájékoztatás a 06 42 598 159-es telefonszámon kérhető.

A mezőgazdasági idénymunkára vonatkozó elhelyezkedési juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető innen: KÉRELEM , vagy személyesen kérhető papír alapon a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelt  Kótaji Lakosok!

Megjelent Kótaj Község Önkormányzatának ingyenes lapja, a Keresztút 2024. év II. száma.

Online formában erre a linkre kattintva tekinthető meg: Keresztút 2024. II. szám

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. április 15.-2024. május 22. között a Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen és területi egységein vegyszeres gyomirtást végeznek a MÁV munkatársai!

 
 
 

Tisztelt  Kótaji Lakosok!

Megjelent Kótaj Község Önkormányzatának ingyenes lapja, a Keresztút 2024. év I. száma.

Online formában erre a linkre kattintva tekinthető meg: Keresztút 2024. I. szám

Tisztelt Lakosság!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal kihelyezett ügyfélfogadásának tervezett időpontjai a 2024-es évben a következőek: 

2024. február 8.

2024. február 14.

2024. május 9.

2024. május 15.

2024. augusztus 8.

2024. augusztus 14.

2024. november 7.

2024. november 13.

Helyszín: Teleház - Kótaj Hunyadi János u. 10.

2024. január 23-án Ajak településen is veszettséget állapított meg rókában az állategészségügyi szolgálat. Az ukrán határ menti területen 2023. őszétől több eset is előfordult.

 

A magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében az alábbiakra hívom fel a figyelmüket.

 

-A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet – 4. § (1) bekezdése alapján minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni. Ajánlott a macskák veszettség elleni oltása is.

-Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő emlős állat, illetve madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra jogosultnak, vadászati hatóságnak. A veszettség tüneteiről és a veszettség gyanújáról bővebb, közérthető információ olvasható a NÉBIH tematikus honlapján: veszettsegmentesites.hu.

-A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot – amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető – olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet.

- Amennyiben külterületen elhullottan talált rókát vagy egyéb vadon élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a területen működő vadászatra jogosultnak.

 

                                                                                          dr. Tamás Péter Ferenc

                                                                                        vármegyei főállatorvos

                                                                           Szabolcs-Szabolcs-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

 

 

A hulladékszállítási naptár teljes nézetben megtekinthető itt: Kótaj hulladékszállítási naptár 2024

 
 

VÁLASZTÁSI SZERVEK

A választási iroda:

- vezetőjének neve: Kocsis József

- hivatali elérhetőségének címe: 4482 Kótaj, Szent István utca 13.

- telefonszáma: 06 42/208 300

- elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- választási információs szolgálatának elérhetőségei: megegyezik a fentiekkel

• A választási iroda vezetőjének

a mandátumok számának megállapításáról szóló határozata

a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata

polgármesterjelölt, valamint egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számának meghatározásáról szóló határozata

•A választási bizottság

- tagjainak és póttagjainak neve: 

Minya Mihály 

Horváth Pál

Béresné Dobránszky Beáta

Majoros Györgyné 

Kovács Sándor 

- elérhetőségei:

- ülésének várható időpontja és részletes napirendje:

- üléséről készült jegyzőkönyv

- határozatai

VÁLASZTÁSI ÜGYINTÉZÉS

www.valasztas.hu/ugyintezes

2024. évi általános választások

Választópolgároknak

Jelölteknek

 

 

Tisztelt  Kótaji Lakosok!

Megjelent Kótaj Község Önkormányzatának ingyenes lapja, a Keresztút XXVIII. évfolyamának IV. száma!

Online formában erre a linkre kattintva tekinthető meg: Keresztút 2023. decemberi szám

 

Közérdekű tájékoztatás!

Kedves kótaji Lakosok!

Örömmel értesítem Önöket, hogy a K&H Bank Zrt. annak érdekében, hogy más pénzintézet kivonulásával keletkezett űrt betöltse, számlanyitási, illetve információs napot hirdet Kótaj településen, ahol a K&H Bank Zrt. mobilbankárjai személyesen állnak rendelkezésükre. 

Az elkövetkező hetekben Tóth Gábor és Tóth Sándor a K&H Bank mobilbankárai településünkön fogadóórát tartanak. Az első fogadóóra időpontja és helyszíne:

2023.11.24. (PÉNTEK) Helyszín: Kótaj, Szent István utca 13. 

Igény esetén telefonos egyeztetés során az Önöknek megfelelő időpontban is tudják Önöket keresni.

A bank két munkatársa helyben tud az érdeklődőknek számlát nyitni: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és mobiltelefon szükséges hozzá.

A számlanyitási akció keretében most 3 hónapig ingyenes számlavezetéssel, egy évig ingyenes bankkártyával és akár 40.000.- Ft - 80.000. Ft. jutalommal tudja az érdeklődőket ösztönözni.

Terveink szerint a jövőben a K&H Bank Zrt. munkatársai heti rendszerességgel  fogadó órát tudnak tartani településünkön annak érdekében, hogy helyben is sok minden elintézhjetővé váljon. Célunk, hogy megfelelőü számú számlával rendelkező ügyfél esetén akár ATM pénzautomata telepítését is lehetővé tegyük a település lakosai számára, ahol akár ingyenesen férhetnek hozzá készpénzükhöz, amivel időt és pénzt tudnak megspórolni. 

Az akció részleteiről érdeklődjenek a település Mobilbankárainál:

Tóth Gábor 06 30/491-5256

Tóth Sándor: 06 30/129-6423

 
 
 

 

Kótaj Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 2024. évre meghirdeti a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

Kótaj Község Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is feladatának tekinti, hogy minden lehetséges módon támogatást nyújtson azoknak a fiataloknak, akik felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Ezért az Önkormányzat sok éves hagyományát folytatva ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Jelen pályázati kiírás a 2023/2024. tanév második, és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozik, tehát összesen 10 tanulmányi hónapon keresztül jelent segítséget a felsőoktatásban tanuló diákok, és az őket támogató családok számára.

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,

honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A regisztrációt követően a pályázók maguk rögzítik adataikat az EPER-Bursa rendszerben- a megadott adatokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes (1 db a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2023/2024. első félévéről; igazolás a pályázó, és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; a pályázó személyi igazolványának és lakcím kártyájának fénymásolata).A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. (Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az "Elfelejtett jelszó" funkcióval kérhetnek új jelszót.)

 

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 7.

 

 

Bővebb információ és tájékoztatás, valamint a pályázói elérési pont az EPER-Bursa rendszerhez az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján található

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

 

 

Ugyanitt, illetve a kotaj.hu honlapon megtalálható a részletes pályázati kiírás is, valamint a pályázói felhasználói kézikönyv is. További információ és segítségkérés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica (06-1) 550-2700 telefonszámon, illetve Kótaj Község Polgármesteri Hivatala (06-42) 208-300 számon kérhető.

 

 

Minden tanulónak sikeres pályázatot kívánunk!

 

 

Kótaj, 2023.szeptember 28.

                                                                                                                                                         Orosz Mihály

                                                                                                                                                         polgármester

 

                                    Tisztelt méhészek! 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2023. szeptember 22. napján hivatalunkhoz érkezett határozatában Kótaj község teljes közigazgatási területén zárlatot rendelt el mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt. 

A teljes határozat megtekinthető: Községi zárlat 2023.09.22.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az SZ-10/105/01137-8/2023 számú 2023. 12.07. napján kelt határozatával a Kótaj, Nyírtura, Sényő és Nyírpazony közigazgatási területein a 2023. szeptember 21. napján kelt SZ-10/105/01137-5/2023 számú határozattal a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt elrendelt községi zárlatot FELOLDOTTA.

Értesítés!

 

Kótaj Község Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó készpénz kifizetésének időpontja:

 

2023. augusztus 23. (szerda) 8.00 órától.

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Kótaj, Szent István u. 13.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §- a szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában, – egyszeri – pénzbeli támogatást nyújt.

 

A kifizetéshez szükséges:

 

 • személyi igazolvány
 • nem személyes átvétel esetén, hivatalos meghatalmazás!

 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÓTAJ 

Tisztelt Méhészek!

Kótaj közigazgatási területén 2022. október 04. napján SZ-10/105/01630-1/2022 számú határozottal hozott a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt elrendelt részleges községi zárlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2023.05.17. napján feloldotta.

A teljes határozat megtekinthető az alábbi linkre kattintva: Községi zárlat feloldása

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kótaj Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit kérem, hogy a 2023. évi ebösszeírás céljából az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és az adatlapon megjelölt lehetőségek egyikével élve legkésőbb

2023.05.15. napig a Polgármesteri Hivatalba szíveskedjen eljuttani.

 

Az eboltás időpontja: 2023.06.03.

Együttműködésüket köszönjük!

Az adatlap letölthető az alábbi linkre kattintva: Ebösszeírő adatlap 2023

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a közvilágítás aktív elemek karbantartásáról (hibás lámpatestek kijavításáról) az OPUS TITÁSZ, EON, ELMŰ/ÉMÁSZ áramszolgáltatói minősítéssel rendelkező WATT-TEAM Kft. gondoskodik. Kérjük, hogy egyedi meghibásodást (1-1 lámpatest nem világít az utcában) a pontos utca, házszám – esetleg oszlopszám -  megjelelölésével legyenek szívesek bejelenteni.

Amennyiben hibát szeretnének bejelenteni, úgy az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre:

1. Közvetlen a karbantartó Társaság felé a felsorolt lehetőségek bármelyikén megtehetik:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 20. címen található ügyfélszolgálati irodában nyitvatartási időben 9:00-15:00-ig.

2. A már megszokott módon Önkormányzatunknál

Kótaj Község Önkormányzata

4482 Kótaj, Szent István utca 13.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 06-42-208-300

 

Szakasz hiba esetén – egyes körzetekben, illetve teljes utcákban nem világít a lámpatest –  az érintett utcák megnevezésével az alábbi hibabejelentő telefonszámon tehetik meg:

EON Tiszántúli régió: 06-80-210-310

Hívható: 0-24

Tisztelt  Kótaji Lakosok!

Megjelent Kótaj Község Önkormányzatának ingyenes lapja, a Keresztút XXVIII. évfolyamának I. száma!

Online formában erre a linkre kattintva tekinthető meg: Keresztút 2023. 1. szám

Lezárult a "BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE KÓTAJ TELEPÜLÉSEN" című projekt, melyet Kótaj Község Önkormányzata valósított meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával.

A TOP.-1.4.1-19-SB1-2019-00016 projekt keretében Kótaj településen egy 1 csoportszobás, 12 férőhelyes bölcsőde építését valósította meg Kótaj Község Önkormányzata 186.702.924 forint pályázati forrásból. A megvalósítás során fő cél a 0-3 éves korú gyermekek egészséges testi, lelki és a személyiségük fejlődéséhez szükséges körülmények biztosítása. Az európai uniós normáknak megfelelő szabványos eszközök beszerzésével biztosítani a gyermekek intézményi ellátását. 

A közvetett célcsoport a legnehezebb helyzetben lévő, gyermeküket egyedül nevelő szülők, valamint  a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek szülei, akiknek száma rendkívül magas a térségben. A projekt további célja a kapacitás növelésével a szülők munkaerőpiacra történő belépésnek, visszatérésének elősegítése. 

A projekt során egy földszintes, egy csoportszobás bölcsőde megépítésére került sor, 12 érőhely biztosításával, napelemes megújuló energiarendszer beépítésével. Az épület közútról történő megközelíthetőségét kettő parkoló biztosítja, melyből egy akadálymentes kialakítású.

A bölcsőde 2022 márciusától várja a gyermekeket a Szent István utca 1/B. szám alatt.

Az eddiginél is intenzívebb toborzást folytat a Magyar Honvédség. A következő időszakban többezer embernek kínálnak kiszámítható, változatos életpályát a régiókatonai alakulatainál is – mondta Nagy Zoltán alezredes, a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka.

– Akiknek nincs munkájuk vagy munkahelyet váltanának, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Nem csak diplomás vagy érettségivel rendelkező jelentkezőket keresnek, általános iskolai végzettséggel is van lehetőség bekerülni. Szakmunkásokat, raktárosokat, ápolókat, informatikusokat, mérnököket és jogászokat is várnak, számos más foglalkozás képviselői mellett. A honvédség az otthonuktól távol szolgálatot vállalóknak szállást biztosít, vagy támogatják a munkába járást és a lakhatást.

–A fő célcsoport a 18 és 40 év közötti korosztály, de minden 65 év alatti állampolgár bátran jelentkezhet, aki büntetlen előéletű és van magyarországi lakcíme. Fontos, hogy a pályázóknak alkalmassági vizsgálaton kell megfelelniük, melynek része egy egészségügyi és pszichikai vizsgálat, illetve egy fizikai felmérés.

A teljes cikk ezen a linken tekinthető meg: Magyar Honvédség toborzás teljes

A toborzók folyamatosan várják az érdeklődőket, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg és Borsod-Abaúj Zemplén megyékben az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei:

3. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.

Telefon: 06 (30) 815-0998

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

5. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.

Telefon: 06 (42) 501-030

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA

Cím: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.

Telefon: 06 (46) 327-245

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

SÁTORALJAÚJHELY – toborzó ügyszolgálati iroda

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1.

Telefon: 06 (30) 815 0706

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

További információk: iranyasereg.hu

Tisztelt  Kótaji Lakosok!

Megjelent Kótaj Község Önkormányzatának ingyenes lapja, a Keresztút XXVII. évfolyamának IV. száma!

Online formában erre a linkre kattintva tekinthető meg: Keresztút 2022. december

Szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatás

A kérelem beadási határideje 2022. december 30.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatásban a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű személyek, családok részesülhetnek. Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet.

 

A tüzelőanyag támogatás igénylése az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével történik. A kérelem a meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető hiánytalannak, azok benyújtásától semmilyen esetben nem tekintünk el.

A kérelem kötelező mellékletei:

 - a háztartásban élő nagykorú családtagok lakcím kártyájának fénymásolata vagy annak bemutatása       

                                                 - igazolás a háztartásban élők havi nettó jövedelméről

        

A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. DECEMBER 30.

Kérem figyeljenek a határidő betartására! Határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!

 

A kérelmek elbírálásának, és a tüzelő átvételének várható ideje 2023. január.

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022-ben 28.500.-Ft) 350%-át, azaz 99.750.-Ft-ot nem haladja meg.

 

A támogatás természetbeni, és kizárólag fabrikettre vonatkozik. Megállapítás esetén azt sem készpénzre, sem más tüzelőanyagra nem áll módunkban átváltani!

Bővebb információ és tájékoztatás személyesen Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy a (06-42) 208-300-as telefonszámon kérhető. A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy letölthető innen .

                                            Tisztelt méhészek! 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2022. október 05. napján hivatalunkhoz érkezett határozatában részleges községi zárlatot rendelt el mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt. A zárlat a Balaton utca vonalától délre eső területek érinti.

Teljes határozat megtekintehtő: Községi zárlat elrendelése mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt 2022.10.05.

 

Kótaj Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2023. évre meghirdeti a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

Kótaj Község Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is feladatának tekinti, hogy minden lehetséges módon támogatást nyújtson azoknak a fiataloknak, akik felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Ezért az Önkormányzat sok éves hagyományát folytatva ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Jelen pályázati kiírás a 2022/2023. tanév második, és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozik, tehát összesen 10 tanulmányi hónapon keresztül jelent segítséget a felsőoktatásban tanuló diákok, és az őket támogató családok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója; aki doktori (PhD) képzésben vesz részt; illetve az a tanuló aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A regisztrációt követően a pályázók maguk rögzítik adataikat az EPER-Bursa rendszerben- a megadott adatokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes (1 db a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2022/2023. első félévéről; igazolás a pályázó, és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; a pályázó személyi igazolványának és lakcím kártyájának fénymásolata).A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. (Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az "Elfelejtett jelszó" funkcióval kérhetnek új jelszót.)

 

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

 

Bővebb információ és tájékoztatás, valamint a pályázói elérési pont az EPER-Bursa rendszerhez az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján található

https://emet.gov.hu/bursa-hungarica-programrol/

 

Ugyanezen a honlapon megtalálható a részletes pályázati kiírás, valamint a pályázói felhasználói kézikönyv is. További információ és segítségkérés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica (06-1) 550-2700 telefonszámon, illetve Kótaj Község Polgármesteri Hivatala (06-42) 208-300 számon kérhető.

Minden tanulónak sikeres pályázatot kívánunk!

 

 

Kótaj, 2022.szeptember 23.

                                                                                                                            Orosz Mihály

                                                                                                                             polgármester

 

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatos teendőkről

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködésével, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérését végezzük.

Kérjük, hogy a felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) 2022. szeptember 28-ig. az alábbi nyilatkozat kitöltésével, az önkormányzatnál bejelenteni szíveskedjenek.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

A nyilatkozat letölthető pdf formátumban itt: barnakőszén igény előzetes felmérése-nyilatkozat

Kótaj Község Önkormányzata valamint a Kótaji Szent Péter és Pál templom támogatásával 2022. augusztus 19.-én 18:00 órától Húrok dallamán címmel filharmónia koncert kerül megrendezésre a kótaji római katolikus templomban.  

A részvétel ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 

További információk az alábbi linken tekinthetőek meg: https://filharmonia.hu

 

„NYÁRI DIÁKMUNKA 2022”

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerőpiaci program indul.

A 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatása valósul meg. A napi 6 órás foglalkoztatás az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményekben történik.

A nappali tagozatos diák feladatai:

 1. Szolgáltatást kérőként a Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) nyilvántartásba kell vetetni magát.

A regisztrációhoz személyes okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell befáradnia a Foglalkoztatási Osztályra.

 

     2. A nyilvántartásba vételt követően, az ezt igazoló dokumentummal van lehetőség jelentkezni a „Nyári diákmunka” programba a Polgármesteri Hivatalban (Kótaj, Szent István utca 13.) a lehetőségekhez mérten mielőbb, de legkésőbb 2022.06.30. napjáig.

 

Érdeklődni telefonon a 42/208-300 számon lehet.

Az E-önkormányzat portál  az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:
- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)
- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
- Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi).
Nem természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ-azonosítással kell bejelentkeznie.
A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a KAÜ portálján és a szolgáltató oldalán tekintheti meg.
 
E-önkormányzat portálra nem kell regisztrálnia. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait.
 
 

Kótaj Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan

 

A pályázók köre

 • A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
 • Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Kérjük, hogy további információkért illetve a kötelezően csatolandó mellékletek listájáért kattintson az alábbi pdf fájlra: files/BURSA 2022/Bursa_Hungarica_Plyazati_kirs_2022.pdf

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a

 • www.nav.gov.hu→ Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése

útvonalon található meg.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A helyi adóról szóló törvény 2021. január 1-jétől igen jelentős változásokon megy keresztül, amely szinte valamennyi adózót érinti, érdemes ezeket a változásokat összefoglalni.

Régóta lehetőségük van az adózóknak arra, hogy az iparűzési adóbevallásukat ne közvetlenül a helyi önkormányzathoz küldjék. Ez úgy valósult meg idáig, hogy az adózó az állami adó-és vámhivatalhoz küldte be a bevallását, és az adóhivatal ezt továbbította az önkormányzatok részére. Mindezt természetesen úgy, hogy sem számszakilag, sem egyéb módon a bevallást nem vizsgálta, csupán továbbította.

A helyi adóról szóló törvény 2021. január 1-jétől igen jelentős változásokon megy keresztül, amely szinte valamennyi adózót érinti, érdemes ezeket a változásokat összefoglalni.

Régóta lehetőségük van az adózóknak arra, hogy az iparűzési adóbevallásukat ne közvetlenül a helyi önkormányzathoz küldjék. Ez úgy valósult meg idáig, hogy az adózó az állami adó-és vámhivatalhoz küldte be a bevallását, és az adóhivatal ezt továbbította az önkormányzatok részére. Mindezt természetesen úgy, hogy sem számszakilag, sem egyéb módon a bevallást nem vizsgálta, csupán továbbította.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

Kótaj községben a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:
Faluház épületében, Kótaj, Hunyadi János utca 10.
2020. szeptember 02. (szerda) 9:00 – 15:00 óra között
A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermeknek 42.500.-Ft életkezdési támogatást  ad.
Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe helyezhető, ami jelenleg 6,4%-kal kamatozik.

Polgármester-választás - Kótaj

feldolgozottság: 100%jogerő állapota: jogerős
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 698 fő
 
Megjelent
1 263 fő (34,15%)
 
Nem szavazott
2 435 fő (65,85%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:1 263
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:33
Érvényes szavazólapok száma:1 230
 
 
JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
Jelölt :

OROSZ ZOLTÁN

JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
Jelölt :

TÓTH FERENC

JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
Jelölt :

DR. VÉN FERENC

JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:

A kúriát 1815-ben építette Ibrányi Antal. A gyermektelenül elhalt gazdag földesúr unokaöccsére, Ibrányi Ferencre hagyta az épületet. Ő a hatalmas családi birtokot elkártyázta. Így adódott, hogy Jókai Mór „Egy magyar nábob” című regényében az ő egyéniségét is belegyúrta a főhős, Kárpáthy János alakjának megformálásába. A kúria később többször gazdát cserélt, végül a Fráter család kezébe került, akik még az 1920-as években is birtokolták 1953-ban a teljesen lepusztult kúriát műemléké nyilvánították.

Mindkét végén kontyolt manzárdtetős műemlék épület. A téglalap alakú épület főhomlokzatát középrizalit emeli ki. A timpanonban az Ibrányi család címere látható: ágak között balra ugró szarvas, fölötte korona. Az épület belsejében a teljes mélységben végighúzódó díszterem két oldalán két-két sor szoba található A főhomlokzati oldalon két bejárati előcsarnok, egy nagy és egy kis szoba van – ez a rész átalakított. Bár a berendezése nem maradt meg, néhány szép cserépkályha azért árulkodik az egykori tulajdonosok vagyoni helyzetéről.

Virtuális séta

 

 

 

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

 

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása című projekt

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása c. projekt

 

Összefoglaló a projektről

 

 

„Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása” című, HU07-0072-A2-2013 szonosítószámú projekt keretében atervezett fejlesztéssel kialakítandó funkciók és műszaki tartalmak:

 •          Épület belső fejlesztése freskók helyreállítása (540m2) és eszközbeszerzés (berendezési tárgyak és bútorok) révén
 •         Területrendezés kerítés építése (291,85m); járdák utak (352 m2) és parkolók (9db + 1db mozgáskorlátozott parkoló) kialakítása révén

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria országos műemlék-védettségi épület, amely egy copfstílusú, szabadon álló, földszintes, barokk kiskastély. Az 1740-es években épült kúria felújítása az 1990-es évek végén történt meg a tetőszerkezet és a homlokzat rekonstrukciójával. Berendezési tárgyakkal nem rendelkezik, parkolási lehetőség nem biztosított az épület környezetében. Jelen állapotában az épület és környezete nem alkalmas a nagyközönség fogadására, csupán kívülről tekinthető meg, mely méltatlan egy ilyen nagy múltú történelmi hagyatékhoz. Az EGT és Norvég Alap támogatásával Kótaj Község Önkormányzata a kúria belső terének és környezetének korhű helyreállítását valósítja meg HU07-0072-A2-2013 azonosítószámú projekt keretében, mely nem csupán az épület turisztikai-kulturális hasznosítását, hanem a térség turisztikai fejlesztését és gazdasági fellendülését is szolgálja.

 

Az attraktivitás biztosításának előfeltétele a műemléki helyreállítási munkálatok elvégzése, az eredeti természeti környezet visszaállítása. A tervezett kiállítás installálásával állandó nyitva tartással várná a turistákat, ami által betekintést nyerhetnek a korhű vidéki életbe. Megismerhetik az adott kor történelmét, a kúria történetét, továbbá az ekkor élők mindennapi életét és körülményeit, a tájgazdálkodást, a vidéki gazdálkodás módját és eszközeit. A kiállítás külön helyet szentel az 1700-1800-as években élő nők társadalmi szerepére, mezőgazdaságban végzett munkájára. Rendezvények keretében helyet ad a kisebbség hagyományainak bemutatására is.

Méltó helyszíne lesz a környék lakosainak szervezett programoknak, melyek jelentős részét eddig Kótaj közösségi házában rendezték meg. Lehetőség nyílik hangversenyeket, esküvői rendezvényeket, előadásokat és szemináriumokat tartani történelmi környezetben. Nagy figyelmet fordít az önkormányzat arra, hogy a családok tartalmas pillanatokat tölthessenek el együtt, ezért együttműködve a helyi szereplőkkel, különféle programokat kínálnak a jövőben a kúria falai között.

A helyi Idősek klubjával együttműködve a kúria parkjában kézműves foglalkozásokat tarthatnak, ahol bemutatják a korabeli nők életét és a tájgazdálkodást a fiataloknak. Kézműves termékeikből, hímzéseikből és gobelin munkájukból kiállításokat szervezünk a kúria bemutató termében.

A kótaji óvoda nyári napközis táborokat, az általános iskola hagyományőrző programokat szervezhet, melyben az együttműködő intézmények és civil szervezetek biztosítják a gyermek és fiatal korosztály számára kulturális elfoglaltságot.

A tartalomfejlesztéshez keretében nem csupán berendezési tárgyak, hanem interaktív számítógépek beszerzése is megvalósul, amivel még élményszerűbb válik kulturális örökségünk bemutatása. Így ötvöződik a hagyomány és a modern technika az Ibrányi-Fráter Kúrai falai között.

 

Projektnyitó esemény

 

 

Sajtómegjelenés

 

 

Nyitórendezvény:

 

 

http://www.szon.hu/ahogy-egy-nabobhoz-illik-felujitjak-a-kotaji-kuriat/3119566

http://eloujsag.blogspot.hu/2016/08/helyreallitjak-az-ibranyi-frater-kuriat_2.html

http://gepnarancs.hu/2016/07/kotaj-kastelyfelujitas-a-norveg-alap-tamogatasaval/

http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2016/07/22/ahogy-egy-nabobhoz-illik.kelet#registered

 

Fotók:

 

 

 

Projektnyitó esemény:


Megkezdődtek a munkálatok:

Cím: 4482 Szent I. u. 13.

Tel: (42) 208-300, Fax: (42) 208-300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kótaj község polgármestere: Orosz Mihály

Jegyző: Kocsis József

Tel: (42) 208-300, Fax: (42) 208-300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Cím: 4482 Szent I. u. 13.

Tel: 06 42 208 300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kótaj község polgármestere: Orosz Mihály

Jegyző: Kocsis József

 

 

 

Kótaj Gondozási Központ és Konyha

Telefonszám: 06 42/208 957

Székhely: Kótaj, Vasvári Pál utca 6.

Telephely: Kótaj, Petőfi utca 47. 
 
Intézményvezető: Labbancz Beáta
 
István Király Baptista Általános Iskola
 
Kótaj, Szent István utca 5.
 
Telefonszám: 06 42/208 317
 
Intézményvezető: Deák Ágnes 
 

Gyöngyszem Óvoda

Cím: 4482 Kótaj, Szent István utca 22.

Telefonszám: 06 42/208 345

Intézményvezető: Béresné Dobránszky Beáta 

Mesekert Bölcsőde

Cím: Szent István utca 1/B.

Telefonszám: 06 42/512 987

Intézményvezető: Ignácz Judit

 

Faluház

Nyitvatartás:        

Hétfő-csütörtök: 07:30-16:00                     

Péntek: 07:30-13:30

Telefonszám: 06 42/208 620

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Könyvtár

nyitvatartás:  

Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 7:30-13:30

Telefonszám: 06 42/208 304

 

I. körzet - háziorvosi rendelő:
 
Dr. Alshahshoh Akeef
 
4482 Kótaj, Árpád u. 6.
 
Telefonszám: 06 42/208 302
 
Rendelés:
hétfő, kedd                  délután 14-17 óráig
szerda, csütörtök        délelőtt 7-13 óráig
péntek                         délelőtt 7-9 óráig
 
 
II. körzet - háziorvosi rendelő:

 

Dr. Kiss Csaba

4482 Kótaj, Szent István utca 1.

Telefonszám: 06 42/208 315

Rendelés: 

hétfő, szerda és péntek      délelőtt 8-12 óráig
kedd, csütörtök                   délután 13-16 óráig
 
A rendelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Ezen a címen lehet jelezni, ha elektronikus receptre van szükség, továbbá egyéb ügyintézés céljából is lehet üzenetet küldeni a háziorvosnak.
 
 

Kótaj fogorvosi rendelő

Pallaginé Dr. Szentléleki Ágnes 

Dr. Pallagi Brigitta

4482 Kótaj Árpád u. 9.

Telefonszám: 06 42/208 326

Betegfogadási idő:                         Rendelési idő:

Hétfő:          13.00-18.00                 13.00-19.00

Kedd:          07.30-12-30                 07.30-13.30

Szerda:      13.00-18.00                 13.00-19.00

Csütörtök:  07.30-12.30                 07.30-13.30

Péntek:     07.30-12.30                  07.30-13.30

Gyermek és ifjúsági fogászat:

Kedd: 09.00-12.00

Csütörtök: 09.00-12.00

 

Kígyó Gyógyszertár

4482 Kótaj, Kossuth Lajos utca 11.

Telefonszám: 06 42/208 303

 

Posta
 
Cím: 4482 Kótaj, Kossuth Lajos utca 15.
 
Telefonszám: 06 42/208 321 
 
Nyitva tartás:
 
Hétfő: 08.00-16.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Kedd: 08.00-16.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Szerda: 08.00-17.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Csütörtök: 08.00-16.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Péntek: 08.00-15.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Szombat, vasárnap: zárva. 
 
 
 
Kótaji temető digitális térképe az alábbi linken érhető el:
 

 

Tájékoztatás áramszünetről 2020.09.21

Tisztelt Lakosság!

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.

Kérem szíveskedjenek kérelmeiket a bejáratnál lévő postaládába dobni.

Megértésüket köszönjük!

 

A 2020. évi LVIII. tv. 33. § A vészhelyzet átmeneti szabályairól

 

4) Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

 

(5) Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Helyi iparűzési adó számla: 12042809-01672745-00300005

Általános befizetési határidő: 2020. március 15.

                                                2020. szeptember 15.

 

TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőiparitevékenységre vonatkozó szabályozás. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi.

 

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e.Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyeneslakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, billetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid- érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

 

 

 

                                                   

 

Kótaj község eredeti neve Keresztút volt, a 14. századi okmányokon ezen a néven szerepel.

A név földrajzi helyzetére utal. Itt keresztezte a középkorban az Alföldről a Vereckei-hágó felé, és a Szamos völgyéből Tokajon keresztül Lengyelország felé vezető két útvonal egymást. A 19. század első felében az anyakönyvek tanúsága szerint hol Keresztút, hol Kótaj a település neve. A Bécsben 1804-ben megjelent részletes térképen még Keresztút néven szerepel. Biztos történeti támpont nincs arra, mikor és miért változott meg a neve. Az 1990-es években került arra sor, hogy a községnek címert válasszanak. Ez a címer pajzs alakú, ezüst pólyával középen osztott. Színe vörös és kék. A címermezőkben lebegő szarvas alakja, napraforgó, vízre utaló három ezüst hullámsor, melyből szökőkút emelkedik ki, és búzakalászcsokor. A címeres pajzson páncélsisak található, fölötte lebegő korona. A zászló napsárga, aranyszínnel rojtozott. A zászló közepén a község címere helyezkedik el. Az a terület, ahol a mai Kótaj található, már a honfoglalás előtti időkben is lakott volt.

A honfoglaló magyarok hamar benépesítették ezt a területet. A Rétköz peremén haladó hadiút védelmére épült Szabolcs vára. Az Árpád-házi királyok idején királyi birtok volt a környék, első eladományozására csak 1317-ben került sor. Ekkor kapta Károly Róbert királyunktól a Pech család. A falu első okleveles említése 1383-ból származik. A 16. század első felében a településen mindössze 20 adófizető porta volt található, ami hasonló a környező falvakéhoz. Valószínűleg a parasztháború és a mohácsi csatát követő belső háború csökkentette le a lakosok számát. Az ország három részre szakadása után megnőtt Tokaj mint tiszai átkelőhely szerepe. A hadseregek mozgása több esetben Keresztutat is érintette. A törökök 1554-ben és 1567-ben felégették a falut, ezért a királytól minden fizetési kötelezettség alóli mentességet kaptak lakói. A kállói vár 1573-as befejezése utána a török portyázás visszaszorult, de a 15 éves háború idején ismét pusztítottak a vidéken.

A falu földesurai, az Ibrányiak az Erdélyi Fejedelemséget támogatták, részt vettek a 17. századi szabadságmozgalmakban is. Bocskai István aranykorában, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelemsége idején Keresztút újból fejlődésnek indult. A falu a 19. század elején kezdett benépesedni, de lakossága ekkor rohamosan gyarapodott. Kótaj jelenleg 26 km2 területen terül el. Lakosságszáma 2020. január 1-én 4606 fő. Legnagyobb foglalkoztató a településen az önkormányzat. Állandó foglalkoztatott 45 fő, a közhasznú dolgozók évi átlaga kb. 20 fő. Az általános iskola és az óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működik 2013. óta. Az idősek napköziotthonában hétköznap 25 időskorú ember tölti kulturáltan az idejét.

A településen működik a református egyház által fenntartott idősek ápoló-gondozó otthona, amely nem csak kótaji idős embereket fogad.

A településen folynak keresztül azok a csatornák, melyek hol táplálják, hol levezetik a Tisza vizét, áradáskor sokszor jelentenek a vízügyi szakemberek számára problémát.

A faluban a római katolikus, a görög katolikus, valamint a református egyház hívei gyakorolhatják hitüket a saját templomuk falai között.

Évről-évre egyre több lakosa van Kótajnak, köszönhetően Nyíregyháza közelségének és a jól kiépített infrastrukturális beruházásoknak. Nem utolsó szempont immár az autópálya közelsége sem a lakóhely változtatása során.

Alkategóriák