2017.03.07 TÁJÉKOZTATÁS  ebzárlatról és legeltetési tilalomról

TÁJÉKOZTATÁS a felsőoktatási hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről

TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőiparitevékenységre vonatkozó szabályozás. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi.

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e.Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyeneslakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, billetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid- érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÁS

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálati iroda átmenetileg zárva tart. Hulladékszállítással kapcsolatos ügyeiket a Bokréta u. 22. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában intézhetik, hétfőtől csütörtökig 7.30-tól  15.45-ig, valamint pénteken 7.30-tól 14.00-ig.

A Korányi F. u. 3. sz. alatti Hulladékudvar továbbra is zavartalanul üzemel.

Megértésüket köszönjük!

 

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

                                    

„Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”című projekt nyitórendezvénye 2016. július 22-én 10 órakor kerül megrendezésre Kótajban, az Ibrányi-Fráter kúria kertjében.

 

A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”című projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén 86 millió forint támogatásban részesül.

 

Az EGT és Norvég Alap támogatásával Kótaj Község Önkormányzata a kúria belső terének és környezetének korhű helyreállítását valósítja megHU07-0072-A2-2013 azonosítószámú projekt keretében, mely nem csupán az épület turisztikai-kulturális hasznosítását, hanem a térség turisztikai fejlesztését és gazdasági fellendülését is szolgálja.

A projekt célkitűzései:

-      Ibrányi-Fráter Kúria – mint épített örökség – helyreállítása és hosszútávon történő fenntartása az értékmegőrzés érdekében.

-      A helyi kulturális értékek hozzáférhetővé tétele.

-      Versenyképes turisztikai attrakció létrehozása a kúria attraktivitásának látogatóbarát fejlesztésével.

-      A tájgazdálkodás élményszerű bemutatása helyi szereplők bevonásával.

 

A rendezvény célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a projekt legfontosabb feladatairól és várható eredményeiről; továbbá lehetőséget teremtsen együttműködések kezdeményezésére.

 

Helyszín
Ibrányi-Fráter Kúria  (4482 Kótaj, Jókai út 53.)


Program (2016. július 22.)

  9:50 – 10:00         Regisztráció

10:00 – 10:20           „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”projekt bemutatása

10:20 – 10:30           Kérdések, hozzászólások

 

 

 

 „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása” című projekt az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatásával valósul meg.

 

 

 

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

 

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása című projekt

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása c. projekt

 

Összefoglaló a projektről

 

 

„Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása” című, HU07-0072-A2-2013 szonosítószámú projekt keretében atervezett fejlesztéssel kialakítandó funkciók és műszaki tartalmak:

  •          Épület belső fejlesztése freskók helyreállítása (540m2) és eszközbeszerzés (berendezési tárgyak és bútorok) révén
  •         Területrendezés kerítés építése (291,85m); járdák utak (352 m2) és parkolók (9db + 1db mozgáskorlátozott parkoló) kialakítása révén

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria országos műemlék-védettségi épület, amely egy copfstílusú, szabadon álló, földszintes, barokk kiskastély. Az 1740-es években épült kúria felújítása az 1990-es évek végén történt meg a tetőszerkezet és a homlokzat rekonstrukciójával. Berendezési tárgyakkal nem rendelkezik, parkolási lehetőség nem biztosított az épület környezetében. Jelen állapotában az épület és környezete nem alkalmas a nagyközönség fogadására, csupán kívülről tekinthető meg, mely méltatlan egy ilyen nagy múltú történelmi hagyatékhoz. Az EGT és Norvég Alap támogatásával Kótaj Község Önkormányzata a kúria belső terének és környezetének korhű helyreállítását valósítja meg HU07-0072-A2-2013 azonosítószámú projekt keretében, mely nem csupán az épület turisztikai-kulturális hasznosítását, hanem a térség turisztikai fejlesztését és gazdasági fellendülését is szolgálja.

 

Az attraktivitás biztosításának előfeltétele a műemléki helyreállítási munkálatok elvégzése, az eredeti természeti környezet visszaállítása. A tervezett kiállítás installálásával állandó nyitva tartással várná a turistákat, ami által betekintést nyerhetnek a korhű vidéki életbe. Megismerhetik az adott kor történelmét, a kúria történetét, továbbá az ekkor élők mindennapi életét és körülményeit, a tájgazdálkodást, a vidéki gazdálkodás módját és eszközeit. A kiállítás külön helyet szentel az 1700-1800-as években élő nők társadalmi szerepére, mezőgazdaságban végzett munkájára. Rendezvények keretében helyet ad a kisebbség hagyományainak bemutatására is.

Méltó helyszíne lesz a környék lakosainak szervezett programoknak, melyek jelentős részét eddig Kótaj közösségi házában rendezték meg. Lehetőség nyílik hangversenyeket, esküvői rendezvényeket, előadásokat és szemináriumokat tartani történelmi környezetben. Nagy figyelmet fordít az önkormányzat arra, hogy a családok tartalmas pillanatokat tölthessenek el együtt, ezért együttműködve a helyi szereplőkkel, különféle programokat kínálnak a jövőben a kúria falai között.

A helyi Idősek klubjával együttműködve a kúria parkjában kézműves foglalkozásokat tarthatnak, ahol bemutatják a korabeli nők életét és a tájgazdálkodást a fiataloknak. Kézműves termékeikből, hímzéseikből és gobelin munkájukból kiállításokat szervezünk a kúria bemutató termében.

A kótaji óvoda nyári napközis táborokat, az általános iskola hagyományőrző programokat szervezhet, melyben az együttműködő intézmények és civil szervezetek biztosítják a gyermek és fiatal korosztály számára kulturális elfoglaltságot.

A tartalomfejlesztéshez keretében nem csupán berendezési tárgyak, hanem interaktív számítógépek beszerzése is megvalósul, amivel még élményszerűbb válik kulturális örökségünk bemutatása. Így ötvöződik a hagyomány és a modern technika az Ibrányi-Fráter Kúrai falai között.

 

Projektnyitó esemény

 

Sajtómegjelenés

 

 

Nyitórendezvény:

 

 

http://www.szon.hu/ahogy-egy-nabobhoz-illik-felujitjak-a-kotaji-kuriat/3119566

http://eloujsag.blogspot.hu/2016/08/helyreallitjak-az-ibranyi-frater-kuriat_2.html

http://gepnarancs.hu/2016/07/kotaj-kastelyfelujitas-a-norveg-alap-tamogatasaval/

http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2016/07/22/ahogy-egy-nabobhoz-illik.kelet#registered

 

Fotók:

 

 

 

Projektnyitó esemény:


Megkezdődtek a munkálatok: