Az E-önkormányzat portál  az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:
- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)
- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
- Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi).
Nem természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ-azonosítással kell bejelentkeznie.
A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a KAÜ portálján és a szolgáltató oldalán tekintheti meg.
 
E-önkormányzat portálra nem kell regisztrálnia. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait.
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Szociális célú tüzelőanyag (szén) támogatás

 

A kérelem beadási határideje 2021. november 30.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatásban a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű személyek, családok részesülhetnek. Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet.

 

A tüzelőanyag támogatás igénylése az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével történik. A kérelem a meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető hiánytalannak, azok benyújtásától semmilyen esetben nem tekintünk el.

A kérelem kötelező mellékletei:

 - a háztartásban élő nagykorú családtagok lakcím kártyájának fénymásolata vagy annak bemutatása       

                                                 - igazolás a háztartásban élők havi nettó jövedelméről

        

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. NOVEMBER 30.

Kérem figyeljenek a határidő betartására! Határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!

 

A kérelmek elbírálásának, és a tüzelő átvételének várható ideje 2021. december.

 

Kótaj Község Képviselő-testületének 4/2021 (X.26.) Ökt. rendelete szerint szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2021-ban 28.500.-Ft) 350%-át, azaz 99.750.-Ft-ot nem haladja meg.

 

A támogatás természetbeni, és kizárólag szénre vonatkozik. Megállapítás esetén azt sem készpénzre, sem más tüzelőanyagra nem áll módunkban átváltani!

Bővebb információ és tájékoztatás személyesen Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy a (06-42) 208-300-as telefonszámon kérhető.

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy letölthető innen: files/Tzel_ignyllap_2021.pdf

Kótaj Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan

 

A pályázók köre

 • A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
 • Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Kérjük, hogy további információkért illetve a kötelezően csatolandó mellékletek listájáért kattintson az alábbi pdf fájlra: files/BURSA 2022/Bursa_Hungarica_Plyazati_kirs_2022.pdf

Tisztelt lakosság!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Kótaj Község Önkormányzata idén is tankönyv támogatást nyújt a középiskolába járó gyermekek számára. A támogatás igénybevételéhez az 1 hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolásokat szeptember végéig a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjenek leadni. 


 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztálya SZ-10/105/01320-1/2021 ügyiratszámú 2021. június 10. napján kelt határozatával Nyíregyháza Közigazgatási területén megállapított mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt 

Kótaj és Nyírpazony teljes közigazgatási területén

községi zárlatot rendelt el.

A zárlat ideje alatt TILOS:

 • A zárlat alatt álló területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni.
 • A zárlat alatt álló területre méheket bevinni.
 • A zárlat területén lévő, helyi zárlat alatt nem álló méhészeteket mozgatni, áttelepíteni.

Az eredeti határozat letölthető: files/files_zarlat_2.pdf

Tisztelt Álláskereső!

 

A kormány által indított gazdaságvédelmi akcióterv munkahelyteremtési intézkedéseihez a Magyar Honvédség is csatlakozott. A honvédségaz ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, így számunkra egyértelmű volt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben szerepet vállaljunk,akár több ezer fő foglalkoztatásával. Ennek eredményeként egy új, speciális önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT) katonai szolgálati forma bevezetésére került sor.

 A szolgálati forma a munkahelyüket elveszítő, elhelyezkedni szándékozó, 18. életévüket betöltött, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgároknak kíván segíteni. Több mint ezer fő csatlakozott már a programhoz, de továbbra is nagy az érdeklődés, köszönhetően a közeli munkalehetőségnek, a határozott idejű munkavégzésnek. A kormány támogatásával a honvédség 2021-ben is stabil kereseti lehetőséget nyújt azoknak az állampolgároknak, akik elvesztették munkahelyüket és csatlakoznának. A speciális tartalékos szolgálat lehetőséget nyújt a jelentkezőknek, hogy hat hónapon keresztül képezhessék magukat, szert tegyenek honvédelmi ismeretekre és emellé anyagi támogatásban részesüljenek.

 A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés. A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik hat hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 167.400 forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. A szolgálat vállalása további 6 hónapra meghosszabbítható, de ha valaki úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos következmények nélkül megteheti. Ha viszont megtetszik ez a hivatás, akkor lehetőség van az önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) vagy az önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) szolgálati formát választani, illetve a jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy pályájukat szerződéses katonaként folytatják, amennyiben megfelnek az ehhez szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi feltételeknek.

A Magyar Honvédség mindenki számára életre szóló karrierlehetőséget és kiszámítható életpályát biztosít, hiszen a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte valamennyi civil szakma képviselőit tudjuk foglalkoztatni. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keresse fel toborzóirodánkat Nyíregyházán, a Dózsa György út 29. szám alatt ügyfélfogadási időben, amely az alábbiak szerint alakul:

Hétfő - csütörtök: 8:00 – 15:30

Péntek:8:00 – 12:00

Elérhetőség:

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • + 36 (42) 501-030
 • www.iranyasereg.hu

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a

 • www.nav.gov.hu→ Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése

útvonalon található meg.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A helyi adóról szóló törvény 2021. január 1-jétől igen jelentős változásokon megy keresztül, amely szinte valamennyi adózót érinti, érdemes ezeket a változásokat összefoglalni.

Régóta lehetőségük van az adózóknak arra, hogy az iparűzési adóbevallásukat ne közvetlenül a helyi önkormányzathoz küldjék. Ez úgy valósult meg idáig, hogy az adózó az állami adó-és vámhivatalhoz küldte be a bevallását, és az adóhivatal ezt továbbította az önkormányzatok részére. Mindezt természetesen úgy, hogy sem számszakilag, sem egyéb módon a bevallást nem vizsgálta, csupán továbbította.

A helyi adóról szóló törvény 2021. január 1-jétől igen jelentős változásokon megy keresztül, amely szinte valamennyi adózót érinti, érdemes ezeket a változásokat összefoglalni.

Régóta lehetőségük van az adózóknak arra, hogy az iparűzési adóbevallásukat ne közvetlenül a helyi önkormányzathoz küldjék. Ez úgy valósult meg idáig, hogy az adózó az állami adó-és vámhivatalhoz küldte be a bevallását, és az adóhivatal ezt továbbította az önkormányzatok részére. Mindezt természetesen úgy, hogy sem számszakilag, sem egyéb módon a bevallást nem vizsgálta, csupán továbbította.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

Kótaj Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

Kótaj községben a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:
Faluház épületében, Kótaj, Hunyadi János utca 10.
2020. szeptember 02. (szerda) 9:00 – 15:00 óra között
A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermeknek 42.500.-Ft életkezdési támogatást  ad.
Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe helyezhető, ami jelenleg 6,4%-kal kamatozik.

Polgármester-választás - Kótaj

feldolgozottság: 100%jogerő állapota: jogerős
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 698 fő
 
Megjelent
1 263 fő (34,15%)
 
Nem szavazott
2 435 fő (65,85%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:1 263
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:33
Érvényes szavazólapok száma:1 230
 
 
JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
Jelölt :

OROSZ ZOLTÁN

JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
Jelölt :

TÓTH FERENC

JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:
 
Jelölt :

DR. VÉN FERENC

JELÖLŐ SZERVEZET:
Független
 
MANDÁTUM:

A kúriát 1815-ben építette Ibrányi Antal. A gyermektelenül elhalt gazdag földesúr unokaöccsére, Ibrányi Ferencre hagyta az épületet. Ő a hatalmas családi birtokot elkártyázta. Így adódott, hogy Jókai Mór „Egy magyar nábob” című regényében az ő egyéniségét is belegyúrta a főhős, Kárpáthy János alakjának megformálásába. A kúria később többször gazdát cserélt, végül a Fráter család kezébe került, akik még az 1920-as években is birtokolták 1953-ban a teljesen lepusztult kúriát műemléké nyilvánították.

Mindkét végén kontyolt manzárdtetős műemlék épület. A téglalap alakú épület főhomlokzatát középrizalit emeli ki. A timpanonban az Ibrányi család címere látható: ágak között balra ugró szarvas, fölötte korona. Az épület belsejében a teljes mélységben végighúzódó díszterem két oldalán két-két sor szoba található A főhomlokzati oldalon két bejárati előcsarnok, egy nagy és egy kis szoba van – ez a rész átalakított. Bár a berendezése nem maradt meg, néhány szép cserépkályha azért árulkodik az egykori tulajdonosok vagyoni helyzetéről.

Virtuális séta

 

 

 

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

 

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása című projekt

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása c. projekt

 

Összefoglaló a projektről

 

 

„Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása” című, HU07-0072-A2-2013 szonosítószámú projekt keretében atervezett fejlesztéssel kialakítandó funkciók és műszaki tartalmak:

 •          Épület belső fejlesztése freskók helyreállítása (540m2) és eszközbeszerzés (berendezési tárgyak és bútorok) révén
 •         Területrendezés kerítés építése (291,85m); járdák utak (352 m2) és parkolók (9db + 1db mozgáskorlátozott parkoló) kialakítása révén

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria országos műemlék-védettségi épület, amely egy copfstílusú, szabadon álló, földszintes, barokk kiskastély. Az 1740-es években épült kúria felújítása az 1990-es évek végén történt meg a tetőszerkezet és a homlokzat rekonstrukciójával. Berendezési tárgyakkal nem rendelkezik, parkolási lehetőség nem biztosított az épület környezetében. Jelen állapotában az épület és környezete nem alkalmas a nagyközönség fogadására, csupán kívülről tekinthető meg, mely méltatlan egy ilyen nagy múltú történelmi hagyatékhoz. Az EGT és Norvég Alap támogatásával Kótaj Község Önkormányzata a kúria belső terének és környezetének korhű helyreállítását valósítja meg HU07-0072-A2-2013 azonosítószámú projekt keretében, mely nem csupán az épület turisztikai-kulturális hasznosítását, hanem a térség turisztikai fejlesztését és gazdasági fellendülését is szolgálja.

 

Az attraktivitás biztosításának előfeltétele a műemléki helyreállítási munkálatok elvégzése, az eredeti természeti környezet visszaállítása. A tervezett kiállítás installálásával állandó nyitva tartással várná a turistákat, ami által betekintést nyerhetnek a korhű vidéki életbe. Megismerhetik az adott kor történelmét, a kúria történetét, továbbá az ekkor élők mindennapi életét és körülményeit, a tájgazdálkodást, a vidéki gazdálkodás módját és eszközeit. A kiállítás külön helyet szentel az 1700-1800-as években élő nők társadalmi szerepére, mezőgazdaságban végzett munkájára. Rendezvények keretében helyet ad a kisebbség hagyományainak bemutatására is.

Méltó helyszíne lesz a környék lakosainak szervezett programoknak, melyek jelentős részét eddig Kótaj közösségi házában rendezték meg. Lehetőség nyílik hangversenyeket, esküvői rendezvényeket, előadásokat és szemináriumokat tartani történelmi környezetben. Nagy figyelmet fordít az önkormányzat arra, hogy a családok tartalmas pillanatokat tölthessenek el együtt, ezért együttműködve a helyi szereplőkkel, különféle programokat kínálnak a jövőben a kúria falai között.

A helyi Idősek klubjával együttműködve a kúria parkjában kézműves foglalkozásokat tarthatnak, ahol bemutatják a korabeli nők életét és a tájgazdálkodást a fiataloknak. Kézműves termékeikből, hímzéseikből és gobelin munkájukból kiállításokat szervezünk a kúria bemutató termében.

A kótaji óvoda nyári napközis táborokat, az általános iskola hagyományőrző programokat szervezhet, melyben az együttműködő intézmények és civil szervezetek biztosítják a gyermek és fiatal korosztály számára kulturális elfoglaltságot.

A tartalomfejlesztéshez keretében nem csupán berendezési tárgyak, hanem interaktív számítógépek beszerzése is megvalósul, amivel még élményszerűbb válik kulturális örökségünk bemutatása. Így ötvöződik a hagyomány és a modern technika az Ibrányi-Fráter Kúrai falai között.

 

Projektnyitó esemény

 

 

Sajtómegjelenés

 

 

Nyitórendezvény:

 

 

http://www.szon.hu/ahogy-egy-nabobhoz-illik-felujitjak-a-kotaji-kuriat/3119566

http://eloujsag.blogspot.hu/2016/08/helyreallitjak-az-ibranyi-frater-kuriat_2.html

http://gepnarancs.hu/2016/07/kotaj-kastelyfelujitas-a-norveg-alap-tamogatasaval/

http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2016/07/22/ahogy-egy-nabobhoz-illik.kelet#registered

 

Fotók:

 

 

 

Projektnyitó esemény:


Megkezdődtek a munkálatok:

Cím: 4482 Szent I. u. 13.

Tel: (42) 208-300, Fax: (42) 208-300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kótaj község polgármestere: Orosz Mihály

Jegyző: Kocsis József

Tel: (42) 208-300, Fax: (42) 208-300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Önkormányzat:

Cím: 4482 Szent I. u. 13.

Tel: (42) 208-300, Fax: (42) 208-300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kótaj község polgármestere: Orosz Mihály

Jegyző: Kocsis József

Tel: (42) 208-300, Fax: (42) 208-300

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gondozási központ

Kótaj Vasvári Pál utca 6

Telefon: 06-42-208-957

A Gondozási Központ Székhelye: Kótaj, Vasvári Pál utca 6.
Telephely: Kótaj, Petőfi utca 47. 
Intézményvezető: Labbancz Beáta
 
István Király Baptista Általános Iskola
Kótaj, Szent István utca 5.
Telefon: 42/208-317
Intézményvezető: Deák Ágnes igazgató
 
 

Faluház

Teleház nyitvatartás:        

H-cs: 07.30-16.00                     

Péntek: 07.30-13.30

Teleház telefon: 42/208-620

 telefon/fax: 42/575-005

 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Könyvtár nyitvatartás:  

H-P: 08.00-16.00

A könyvtár  telefon: 42/208-304

I. körzet - háziorvosi rendelő:
 
Dr. Alshahshoh Akeef
 
4482 Kótaj, Árpád u. 6.
 
42/208-302
 
II. körzet - háziorvosi rendelő:

 

Dr. Kiss Csaba

4482 Kótaj Szent István utca 1.

Tel: 06-42-208-315

Rendelés: 

hétfő, szerda és péntek délelőtt 8-12 óráig
kedd, csütörtök            délután 13-16 óráig
 
A rendelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Ezen a címen lehet jelezni, ha elektronikus receptre van szükség, továbbá egyéb ügyintézés céljából is lehet üzenetet küldeni a háziorvosnak.
 
 

Kótaj fogorvosi rendelő

Pallaginé Dr. Szentléleki Ágnes 

Dr. Pallagi Brigitta

4482 Kótaj Árpád u. 9.

Tel: 06-42-208-326

Betegfogadási idő:                         Rendelési idő:

Hétfő:          13.00-18.00                 13.00-19.00

Kedd:          07.30-12-30                 07.30-13.30

Szerda:      13.00-18.00                 13.00-19.00

Csütörtök:  07.30-12.30                 07.30-13.30

Péntek:     07.30-12.30                  07.30-13.30

Gyermek és ifjúsági fogászat:

Kedd: 09.00-12.00

Csütörtök: 09.00-12.00

 

Kígyó Gyógyszertár

4482 Kótaj, Kossuth Lajos ót 11.

Telefon: 06-42-208-303

Óvoda

Cím: 4482 Kótaj, Szent István utca 22

Telefon: (42) 208 345

 

Posta
 
Cím: 4482 Kótaj Kossuth Lajos Utca 15
 
Telefon: 06-42-208-321 
 
Fax: 06-42-208-313
 
Nyitva tartás:
 
Hétfő: 08.00-16.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Kedd: 08.00-16.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Szerda: 08.00-17.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Csütörtök: 08.00-16.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Péntek: 08.00-15.00 12.00-12.30-ig ebédidő
 
Szombat, vasárnap zárva. 
 
Kótaji temető digitális térképe az alábbi linken érhető el:
 
 

 

Tájékoztatás áramszünetről 2020.09.21

Tisztelt Lakosság!

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.

Kérem szíveskedjenek kérelmeiket a bejáratnál lévő postaládába dobni.

Megértésüket köszönjük!

 

A 2020. évi LVIII. tv. 33. § A vészhelyzet átmeneti szabályairól

 

4) Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

 

(5) Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Helyi iparűzési adó számla: 12042809-01672745-00300005

Általános befizetési határidő: 2020. március 15.

                                                2020. szeptember 15.

 

TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőiparitevékenységre vonatkozó szabályozás. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi.

 

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e.Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyeneslakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, billetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid- érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

 

 

 

                                                   

 

Tájékoztatás áramszünetről 2020.09.21

Tisztelt Lakosság!

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.

Kérem sszíveskedjenek kérelmeiket a bejáratnál lévő postaládába dobni.

Megértésüket köszönjük!

 

A 2020. évi LVIII. tv. 33. § A vészhelyzet átmeneti szabályairól

 

4) Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

 

(5) Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Helyi iparűzési adó számla: 12042809-01672745-00300005

Általános befizetési határidő: 2020. március 15.

                                                2020. szeptember 15.

 

TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőiparitevékenységre vonatkozó szabályozás. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi.

 

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e.Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyeneslakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, billetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid- érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

 

 

 

                                                   

 

Kótaj község eredeti neve Keresztút volt, a 14. századi okmányokon ezen a néven szerepel.

A név földrajzi helyzetére utal. Itt keresztezte a középkorban az Alföldről a Vereckei-hágó felé, és a Szamos völgyéből Tokajon keresztül Lengyelország felé vezető két útvonal egymást. A 19. század első felében az anyakönyvek tanúsága szerint hol Keresztút, hol Kótaj a település neve. A Bécsben 1804-ben megjelent részletes térképen még Keresztút néven szerepel. Biztos történeti támpont nincs arra, mikor és miért változott meg a neve. Az 1990-es években került arra sor, hogy a községnek címert válasszanak. Ez a címer pajzs alakú, ezüst pólyával középen osztott. Színe vörös és kék. A címermezőkben lebegő szarvas alakja, napraforgó, vízre utaló három ezüst hullámsor, melyből szökőkút emelkedik ki, és búzakalászcsokor. A címeres pajzson páncélsisak található, fölötte lebegő korona. A zászló napsárga, aranyszínnel rojtozott. A zászló közepén a község címere helyezkedik el. Az a terület, ahol a mai Kótaj található, már a honfoglalás előtti időkben is lakott volt.

A honfoglaló magyarok hamar benépesítették ezt a területet. A Rétköz peremén haladó hadiút védelmére épült Szabolcs vára. Az Árpád-házi királyok idején királyi birtok volt a környék, első eladományozására csak 1317-ben került sor. Ekkor kapta Károly Róbert királyunktól a Pech család. A falu első okleveles említése 1383-ból származik. A 16. század első felében a településen mindössze 20 adófizető porta volt található, ami hasonló a környező falvakéhoz. Valószínűleg a parasztháború és a mohácsi csatát követő belső háború csökkentette le a lakosok számát. Az ország három részre szakadása után megnőtt Tokaj mint tiszai átkelőhely szerepe. A hadseregek mozgása több esetben Keresztutat is érintette. A törökök 1554-ben és 1567-ben felégették a falut, ezért a királytól minden fizetési kötelezettség alóli mentességet kaptak lakói. A kállói vár 1573-as befejezése utána a török portyázás visszaszorult, de a 15 éves háború idején ismét pusztítottak a vidéken.

A falu földesurai, az Ibrányiak az Erdélyi Fejedelemséget támogatták, részt vettek a 17. századi szabadságmozgalmakban is. Bocskai István aranykorában, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelemsége idején Keresztút újból fejlődésnek indult. A falu a 19. század elején kezdett benépesedni, de lakossága ekkor rohamosan gyarapodott. Kótaj jelenleg 26 km2 területen terül el. Lakosságszáma 2020. január 1-én 4606 fő. Legnagyobb foglalkoztató a településen az önkormányzat. Állandó foglalkoztatott 45 fő, a közhasznú dolgozók évi átlaga kb. 20 fő. Az általános iskola és az óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működik 2013. óta. Az idősek napköziotthonában hétköznap 25 időskorú ember tölti kulturáltan az idejét.

A településen működik a református egyház által fenntartott idősek ápoló-gondozó otthona, amely nem csak kótaji idős embereket fogad.

A településen folynak keresztül azok a csatornák, melyek hol táplálják, hol levezetik a Tisza vizét, áradáskor sokszor jelentenek a vízügyi szakemberek számára problémát.

A faluban a római katolikus, a görög katolikus, valamint a református egyház hívei gyakorolhatják hitüket a saját templomuk falai között.

Évről-évre egyre több lakosa van Kótajnak, köszönhetően Nyíregyháza közelségének és a jól kiépített infrastrukturális beruházásoknak. Nem utolsó szempont immár az autópálya közelsége sem a lakóhely változtatása során.

Alkategóriák