VP6-19.2.1-67-7-21

Kótaj Község Önkormányzata támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program  keretében a Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület működési területére meghirdetett „ Helyi fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1-67-7-21 kódszámú felhívás alapján számítástechnikai eszközök beszerzésére.

A támogatott projekt keretében Kótaj Polgármesteri Hivatal részére 6 db irodai számítógép konfiguráció került beszerzésre.

A projekt megvalósítási helye:                                            Kótaj település
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:         2023. december 31.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége:         2.540.968 Ft
A támogatás intenzitása:                                                     95%

Kedvezményezett neve: Kótaj Község Önkormányzata

 

Pályázati felhívás neve kódszáma:   Magyar Falu Program Orvosi rendelők fejlesztése - 2020 MFP-HOR/2020

 

Szerződött támogatás összege:  29.548.707 Ft.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
A Kótaj Község Önkormányzata tulajdonában lévő 4482 Kótaj, Szent István utca 1/a. 6/7 hrsz. alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelőn az alábbi felújítások történtek:

- új külső oldali homlokzati hőszigetelés színvakolattal

- tető stablon deszkázat cseréje 

- új lábazati hőszigetelés lábazati gyöngyvakolat felületképzéssel

- kültéri nyílászárók cseréje

- belső nyílászárók cseréje a földszinten 

- belső helyiségek festése

- a vizes helyiségekben új oldalfali csempeburkolat

- földszinti padlóburkolat cseréje

Az épület földszint + tetőtér kialakítású. A földszinten működik a háziorvosi ellátás, a tetőtérben pedig egy orvosi lakás került kialakításra. Jelen felújítás kizárólag a földszinten működő orvosi rendelő felújítására vonatkozik.

 

 

Kótaj Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00583
 
 
Kedvezményezett neve: Kótaj Község Önkormányzata
 
Pályázati felhívás neve kódszáma:   Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Szerződött támogatás összege:  6.988 688 Ft.

 

Támogatás mértéke:100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

A projekt bemutatása:

Kótaj Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című támogatás elnyerésére.

Kótaj Község  Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, amelynek során 6.988.688,- forint támogatásban részesültünk.

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelését, melynek eszköze egyfelől az adminisztratív terhek komplex csökkentése, másfelől az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, valamint mindezek keretében az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítását és a közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatását az ASP technológia alkalmazása biztosítja.

A csatlakozás előkészítése nem kizárólag a szükséges technikai eszközök felmérését és megvásárlását célozza. Előtérbe kerül az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, igazgatásszervezési, szabályozási feladatok végrehajtása, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe.

A fejlesztés keretében a szakrendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése mellett megtörténik a Hivatal folyamatainak felmérése, a folyamatok optimalizálása a szabályzatok elkészítése és módosítása.

A pályázat célja a hatékony e-ügyintézési szolgáltatások bevezetése, a papír alapú adminisztráció és a papírfelhasználás csökkentése. Az ASP keretében alkalmazott szakrendszerek készség szintű elsajátítása érdekében a Hivatal köztisztviselőinek oktatása is megtörténik annak érdekében, hogy az ügyfelek részére gördülékenyen tudjuk biztosítani a magas szintű szolgáltatásokat.

Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg. A projekt keretében az alábbi informatikai eszközök kerülnek beszerzésre:

 • 11 db GigaByte GA-B150M-D3H DDR3 alaplap
 • 11 db Intel Pentium G4400 LGA1151 Boksz cpu
 • 11 db Kingstone 120GB SSD 2,5” SATA3
 • 11 db 4GB 1600MHz Kingstone DDRIII
 • 11 db Logic H1 ház
 • 11 db Approx 500W APP500PSBULK2 táp 12 cm v.
 • 11 db Microsoft Windows 10 Prof, Microsoft Office 2016 H&B, Nod32 Antivius
 • 11 db Reiner SCT cyberJack RFID e-személyi igazolvány olvasó

Kialakításra kerülnek a hatályos törvénynek megfelelő Működésfejlesztési és szabályozási keretek a projekten belül:

 • Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzatáról
 • Eszközök és Források értékelési szabályzata

Kedvezményezett neve: Kótaj Község Önkormányzata

 

Pályázati felhívás neve kódszáma:  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-SB1-2018

Szerződött támogatás összege:  54.087.510 Ft.

Támogatás mértéke:100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A kúria épületében a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Az épület energiahatékonyság központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által: Az épület műemlékvédelem alatt áll, így a kapcsolt gerébtokos nyílászáróknak csak a belső szárnya kerül cserére kétrétegű üvegezéssel beépítve. Padlásfödém hőszigetelése 30 cm vtg. üveggyapot hőszigeteleő rendszer alkalmazásával.

Az épületben található korszerűtlen elektromos hőtárolós kályhák elbontása, központi fűtési rendszer kialakítása villamos energia alapú levegő-víz hőszivattyúval, megfelelő alacsony hőmérsékletű hőleadó oldali kialakítással, termosztatikus radiátorszelepekkel, automatikával szabályozható fűtésszabályozással ellátva. Műemlékvédelmi értékek megőrzésével.

A megvalósítás helyszíne:4482. Kótaj, Jókai utca 43.   998/1 hrsz.

 

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00016

Kedvezményezett neve:Kótaj Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve kódszáma:   Bölcsődei Férőhelyek kialakítása, bővítése

TOP-1.4.1-19-SB1-2019

Szerződött támogatás összege:  186.702.924 Ft.

Támogatás mértéke:100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt során egy földszintes, egy csoportszobás bölcsőde megépítésére kerül sor max. 12 férőhely biztosításával, napelemes megújuló energiarendszert beépítésével.Az épület közútról történőmegközelíthetőségét kettőparkoló biztosítja, melyből egy akadálymentes kialakítású.

A megvalósítás helyszíne: 4482. Kótaj, Szent István utca 1/B.   6/6 hrsz.

Kedvezményezett neve: Kótaj Község Önkormányzata
 
Pályázati felhívás neve kódszáma:   Magyar Falu Program Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása MFP-BJA/2020
 
Szerződött támogatás összege:  4.984.511 Ft.
 
Támogatás mértéke: 100%
 
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
 
A projekt során a NyírségTerv Kft. által készített tervek alapján 4482 Kótaj, Árpád-Kossuth-Szent István utca (hrsz.: 539/1,539/2, 1355) vonalában készül járda. A tervezett járda egyenes és íves szakaszok váltakozásával épül 1797 m hosszúságban.
A tervezett járda kezelője Kótaj Község Önkormányzata. A tervezett járda 1,5 m szélességben épül. A pályázat keretében a tervezett járda 1043m hosszú II. szakaszához szükséges burkolókő és kerti szegélykő részbeni beszerzése történik.
 

A projekt keretében  az épület teljesen megújult.

Cserére került a tető. A falak hőszigetelést és új színezést kaptak. Új utcafronti kerítés épült. Valamennyi elavult nyílászáró cserére került. Az épületben új gázkonvektorok kerültek felszerelésre, teljes festést kapott.

 Magyar Falu Program  Falu- és Tanyagondnoki szolgálat támogatása gépjárműbeszerzés Kótaj községben (MFP-TFB/2019)

Kótaj Község Önkormányzata támogatásban részesült a Kótaj Sportöltöző fejlesztésére. A projekt finanszírozása a Vidékfejlesztési Program keretében Magyarország Kormánya, és az Európai Unió támogatásával, 85%-os támogatás intenzitás mellett valósul meg.

A projekt adatai

 • Kedvezményezett neve: Kótaj Község Önkormányzata
 • pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi hagyományápolás,kulturális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések és fejlesztések támogatása:  VP6-19.2.1-67-1-17
 • a projekt címe: Kótaj Sportöltöző felújítása
 • azonosító száma: 1919347376
 • a szerződött támogatás összege: 10.580.822 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 85%

a projekt tartalmának rövid bemutatása

Kótaj Sportöltöző épület

 • Tartószerkezetek külső oldali hőszigetelése
 • Födém hőszigetelése
 • Külső nyílászárók korszerű nyílászárókra cserlése
 • Belső vakolatok javítása, festés
 • Tető héjazat csere
 • az épület helyiségeiben lévő gázkonvektorok cseréje

 

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása című projekt nyitórendezvénye 2016. július 22-én 10 órakor kerül megrendezésre Kótajban, az Ibrányi-Fráter kúria kertjében.