Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása című projekt nyitórendezvénye 2016. július 22-én 10 órakor kerül megrendezésre Kótajban, az Ibrányi-Fráter kúria kertjében.

A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”című projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén 86 millió forint támogatásban részesül.

Az EGT és Norvég Alap támogatásával Kótaj Község Önkormányzata a kúria belső terének és környezetének korhű helyreállítását valósítja meg a HU07-0072-A2-2013 azonosítószámú projekt keretében, mely nem csupán az épület turisztikai-kulturális hasznosítását, hanem a térség turisztikai fejlesztését és gazdasági fellendülését is szolgálja.

 

A projekt célkitűzései:

-      Ibrányi-Fráter Kúria – mint épített örökség – helyreállítása és hosszútávon történő fenntartása az értékmegőrzés érdekében.

-      A helyi kulturális értékek hozzáférhetővé tétele.

-      Versenyképes turisztikai attrakció létrehozása a kúria attraktivitásának látogatóbarát fejlesztésével.

-      A tájgazdálkodás élményszerű bemutatása helyi szereplők bevonásával.

A rendezvény célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a projekt legfontosabb feladatairól és várható eredményeiről; továbbá lehetőséget teremtsen együttműködések kezdeményezésére.

Helyszín

Ibrányi-Fráter Kúria  (4482 Kótaj, Jókai út 53.)


Program (2016. július 22.)

  9:50 – 10:00         Regisztráció

10:00 – 10:20           „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”projekt bemutatása

10:20 – 10:30           Kérdések, hozzászólások

 „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása” című projekt az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatásával valósul meg.