Kótaj Község településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervének a 3823 sz. Paszab-Tiszabercel-Nyírbogdány összekötő út- 0138/9 hrsz-ú út-   0138/32 hrsz­ ú ingatlan - 3822.sz. Nyíregyháza-Kótaj összekötő út által határolt tömbjére vonatkozó módosításának elfogadása