KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017 (IX.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a házszám-megállapítás szabályairól és házszám megjelölésének módjáról