Kótaj községben az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szociális célú tüzelő támogatási program indul. A támogatásban a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű személyek, családok részesülhetnek.

Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet.

 

A kérelem nyomtatvány elérhető:

  1. www.kotaj.hu honlapról letölthető
  2. a polgármesteri hivatal hátsó bejáratánál kihelyezve

A kérelem a meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető hiánytalannak, azok benyújtásától semmilyen esetben nem tekintünk el.

A kérelem kötelező melléklete:

- igazolás a háztartásban élők havi nettó jövedelméről

Kérelmek beadásának módja:

Apolgármesteri hivatal bejáratánál található postaládába történő bedobással.

 A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. november 30.

Határidőn túl benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

A támogatás természetbeni, és kizárólag szénre vonatkozik. Megállapítás esetén azt sem készpénzre, sem más tüzelőanyagra nem áll módunkban átváltani!

Bővebb információ és tájékoztatás telefonon a (06-42) 208-300-as számon kérhető.

Kótaj, 2020.10.22.

Orosz Mihály

polgármester